. . .

             . . .

             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนปรียาโชติ ณ วังนารายณ์ร . . .

             โดยทางโรงเรียนปรียาโชติได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ทาง . . .

             กิจกรรมกีฬาภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ในพิธีเปิดคณะผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นประธานเปิดพิธีการกิจกรรมกีฬาภายใน สุ . . .

             เมื่อวันที่ 5 6 และ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาน้องอนุบาลได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นอยู่ของส . . .

             คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมทำพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกา . . .

             ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เร . . .

             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรียาโชติ เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคมที่ผ่า . . .

             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรียาโชติ โดยมีกิจกรรมเข้ากิจกรรมพจญ . . .


1 2 3 4 5 6 7

 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.