โรงเรียนปรียาโชติ จัดกิจกรรม The ASEAN way ภายในงานมีพิธีเปิดด้วยขวนธงประเทศสมาชิกอาเซียนสุดอลังกาล การแส . . .

             บรรยากาศพีธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ให้กับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจบหลักสูตรของ . . .

             กิจกรรม STEM PLUS จัดขึ้นในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 นักเรียนให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทั้งความรู้แ . . .

             วันแม่แห่งชาติปี 2559 นี้ตรงกับวันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระบรมร . . .

             กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โครงการน้ำผลไม้ปั่นเพื . . .

             อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง "หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเพื่อน้องคนพิเศษ" ขอขอบคุณ รศ.ดร. ปัณรสี ฤทธิ . . .

             วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้าน . . .

             กิจกรรม สวดมนต์และ หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เดินขบวนแห่เทียนพรรษา,ถวายเทียนพรรษา, . . .

             "สุนทรภู่" กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยู . . .

             ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด รวมไปถึงการลักลอบใช้ยาเสพติด ซึ่ . . .


1 2 3 4 5 6 7

 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.