กิจกรรม 365วัน มหัศจรรย์การเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ชั้นประถมปลายและมัธยม . . .

             ภาพกิจกรรม 365วัน มหัศจรรย์การเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ของระดับชั้นประถมต้น มีการแสดงที่หลากหลาย อาทิเช . . .

              กิจกรรม 365 วันแห่งการเรียนรู้ ขั้นอนุบาล  . . .

             กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าฐานทักษะต่างๆ รอบบริเวรสระทะเล . . .

             กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 . . .

             นักเรียนชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมต้น ได้เดินทางไปทัศนศึกษา สวนนก จ.ชัยนาท . . .

             กิจกรรมอบรมพัฒนาทีมโรงเรียนปรียาโชติ PC Team Development ให้กับบุคคลากร Preeyachot 57 "ผูกใจไว้กับเธอ" เมื่อวั . . .

             โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น Student Exchange Program 2014 Thai-Japan ณ เมือง Fukuoka ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2557 (Keiai Elementary School) . . .


1 2 3 4 5 6 7

 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.