อบรมลูกเสือ ขั้นพื้นฐาน B.T.C. ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปรียาโชติ  . . .

             วันพิเศษของเด็กๆพิเศษ:สวนนกชัยนาท ขอขอบคุณTeacher Luke Mcnamaraที่ให้การสนับสนุน(ค่าใช้จ่ายทั้งหมด)พานักเรียนพิเศษมาทัศ . . .

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 เข้าร่วม อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ.วัดถ้ำประทุน . . .

                                                             . . .

             ครูใหญ่พูดคุยกับนักเรียนทุกระดับชั้น      . . .

             ทีมฟุตซอล preeyachot เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ที่กองบิน 4 ในรุ่น ประถมและมัธยม เชียร์กันสนุกติดขอบสนาม . . .

             คณะคุณครูโรงเรียนปรียาโชติได้เข้ารับอบรมครูแกนนำการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2558 . . .

              ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ช่วงปิดภาคเรียน  . . .

              ภาพกิจกรรมเรียนว่ายน้ำช่วงปิดเทอม ณ สระว่าน้ำโรงเรียนปรียาโชติ  . . .

              ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนปรียาโชติ เริ่มขึ้นแล้ว  . . .


1 2 3 4 5 6 7

 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.