กิจกรรมกีฬาภายใน สุพรรณิการ์เกมส์


 

              วันที่โพส : 2017-01-17

              เวลา : 15:08:30

              รายละเอียด :

              

กิจกรรมกีฬาภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ในพิธีเปิดคณะผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นประธานเปิดพิธีการกิจกรรมกีฬาภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทอาทิเช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ แชร์บอล เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬา รู้รัก ความสามัคคี

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.