กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


 

              วันที่โพส : 2016-12-26

              เวลา : 08:13:28

              รายละเอียด :

              

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรียาโชติ โดยมีกิจกรรมเข้ากิจกรรมพจญภัย อาทิเช่น ลอดล้อรถ ตีระฆัง ม้าพยศ ตารางสี่เหลี่ยม สะพานเชือก แพบก รอดท้องช้าง เป็นต้น ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญได้รับการฝึกทักษะมากมาย กิจกรรมรอบกองไฟ นอนพักค้างแรม 1 คืน และเดินทางไกล

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.