พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร


 

              วันที่โพส : 2017-01-06

              เวลา : 10:31:15

              รายละเอียด :

              

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมทำพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ณ โรงเรียนปรียาโชติ และทางโรงเรียนได้มอบ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10 ให้ กับนักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.