กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


 

              วันที่โพส : 2017-01-06

              เวลา : 10:06:54

              รายละเอียด :

              

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรียาโชติ เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคมที่ผ่านมา ค้างแรม 2 วัน 1 คืนด้วยกัน โดยในวันแรกมีกิจกรรมเข้ากิจกรรมพจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ วันที่สองเริ่มจากการเดินทางไกล ไปยังสระทะเลและทำกิจกรรมตามฐาน

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.