กิจกรรมวันเด็ก children's Day มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ด้วยการแต่งกายชุดเดินป่า หร . . .

             Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า" โรงเรียน ปรียาโชติ ได้จัก . . .

             การเข้าค่ายลูกเสือ มีทั้งกิจกรรมเข้าฐานบุกเบิก เรียนรู้การผูกเงื่อนแบบต่างๆ ระเบียบแถว เด็กได้รับทั้งความรู้ . . .

             การเข้าค่ายลูกเสือ มีทั้งกิจกรรมเข้าฐานบุกเบิก เรียนรู้การผูกเงื่อนแบบต่างๆ ระเบียบแถว กฎและคำปฏิญ . . .

             วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดใ . . .

             ซุปเปอร์จิ๋วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ของน้องๆระดับชั้นอนุบาล การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง ผู้ส . . .

             นักเรียนและคุณครูร่วมกันทำกิจกรรมวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง และร่วม ขวบนแห่กระทงประจำปี 2558 กับเทศบาลเมือง . . .

             เก็บตกภาพบรรกาศการแข่งขันกีฬาภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 กีฬาสร้างสามัคคี นักเรียนได้ . . .

             กิจกรรมบูรณาการ วันลอยกระทง ด้วยการทำกระทงจากขนมปัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  . . .

             อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผล บูรณาการ ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 สามารถดาวน์โห . . .


1 2 3 4 5 6 7

 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.