กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่


 

              วันที่โพส : 2017-01-06

              เวลา : 10:09:08

              รายละเอียด :

              

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เริ่มด้วยกิจกรรมเดินทางไกล ประดิษฐืของใช้ภายในค่าย กิจกรรมผจญภัยกลางคืนและกลางวัน การประกอบอาหารเช้า และกิจกรรมบุกเบิก แข่งขันการยิงลูกระเบิด

 

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.