ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2


 

              วันที่โพส : 2017-01-27

              เวลา : 08:53:07

              รายละเอียด :

              

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนปรียาโชติ ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์ (วังนารายณ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยพระนาราย ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ในแหล่องเรียนรู้นอกโรงเรียน

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.