กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรียาโชติ โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกลจา . . .

             กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรียาโชติ หลังจากเปิดกองได้เริ . . .

             กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรียาโชติ หลังจากเปิดกอง ก็เริ่ม . . .

             กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันนี้โดยเริ่มจากการออกเดินทางจากโรงเรียนปรีย . . .

             ดร.ปาริชาต ปรียาโชติ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนปรียาโชติ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแปรอักษรเป็ . . .

             โรงเรียนปรียาโชติ นำโดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใ . . .

             สอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบโรงเรียนปรียาโชติ นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ . . .

             ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกใน . . .

             รวมภาพบรรยากาศ พิธีเปิด-ปิดกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล มีรายการแข่งกีฬาในประเภทต่างๆมากมาย เป็นกีฬาเพื่อพัฒนาทัก . . .

             กิจกรรมตลาดนัด project ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุขและสนุกสนาน กับการเปิดตลาดนั . . .


1 2 3 4 5 6 7

 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.