ทัศนศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2559


 

              วันที่โพส : 2017-01-17

              เวลา : 13:13:48

              รายละเอียด :

              

เมื่อวันที่ 5 6 และ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาน้องอนุบาลได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าในธรรมชาติ รวมไปถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ที่สวนนกชัยนาทนี่เอง

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.