คณะครูและนักเรียนเดินทางไปศึกษาดูงาน นิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์"


 

              วันที่โพส : 2017-02-10

              เวลา : 15:42:25

              รายละเอียด :

              

เมื่อวันที่เสาร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมานั้นทางผู้บริหารโรงเรียนปรียาโชติ นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน นิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพ ภายในงานเป็นการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับราลวัลระดับนานาชาติมาจัดแสดง จุดประสงคืในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีหลักการและแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.