ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา


 

              วันที่โพส : 2016-09-02

              เวลา : 09:39:55

              รายละเอียด :

              

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปรียาโชติ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.