ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนโฆษิตวิทยา


 

              วันที่โพส : 2016-08-26

              เวลา : 16:16:34

              รายละเอียด :

              

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปรียาโชติ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนโฆษิตวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.