ร่วมแสดงนมัสการหลวงพ่อเพชร กองบิน 4 ปี 2557


 

              วันที่โพส : 2014-12-19

              เวลา : 08:23:01

              รายละเอียด :

              

เหล่านักแสดงของโรงเรียนปรียาโชติพร้อมที่จะไปร่วมแสดงเหล่านักแสดงของโรงเรียนปรียาโชติพร้อมที่จะไปร่วมแสดงนมัสการหลวงพ่อเพชร กองบิน4ปี2557 ปี2557

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.