รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ


 

              วันที่โพส : 2016-01-11

              เวลา : 09:01:41

              รายละเอียด :

              

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Preeyachot English Program (PEP) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีนี้ เปิดสอบ 2 ระดับชั้น คือ อ.3 ขึ้นชั้น ป.1 จำนวน 28 คน และ ป.1 ขึ้น ป.2 เพิ่มอีก 3 คน  *สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6-22 ม.ค.59

 

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.