รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด


 

              วันที่โพส : 2015-11-17

              เวลา : 14:34:27

              รายละเอียด :

              

เด็กชายณัฐชนน บุญยโท นักเรีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรียาโชติ ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด วันที่ 16 พฤจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปรียาโชติ

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.