ปีการศึกษาหน้า (2558) สามารถสำรองที่เรียนให้บุตรหลานของท่าน


 

              วันที่โพส : 2014-10-16

              เวลา : 21:24:27

              รายละเอียด :

              

ปีการศึกษาหน้า (2558) บางระดับชั้น มีจำนวนนักเรียนเต็มแล้วนะคะ ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ สำรองที่เรียนให้บุตรหลานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนปรียาโชติ หรือโทร. 056-315101 ค่ะ

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.