ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก Preeyachot English Program (PEP)


 

              วันที่โพส : 2015-02-27

              เวลา : 09:09:22

              รายละเอียด :

              

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ Preeyachot English Program (PEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.