ทัศนศึกษา ป.1-4 ณ ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดักคะนน


 

              วันที่โพส : 2017-01-20

              เวลา : 14:00:35

              รายละเอียด :

              

โดยทางโรงเรียนปรียาโชติได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร การปลูกข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทำให้นักเรียนได้รับประสบณ์ใหม่ในการทำนาปลูกข้าว การทำวุ้น และได้ชิมไอศครีมข้าวไรท์เบอรี่

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.