พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ


 

              วันที่โพส : 2016-11-25

              เวลา : 15:05:14

              รายละเอียด :

              

โรงเรียนปรียาโชติ นำโดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห้ว)

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.