โรงเรียนปรียาโชติจัดสนามสอบธรรมสนามหลวง


 

              วันที่โพส : 2016-11-21

              เวลา : 14:22:26

              รายละเอียด :

              

สอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบโรงเรียนปรียาโชติ นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างดี

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.