ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


 

              วันที่โพส : 2016-11-02

              เวลา : 16:05:51

              รายละเอียด :

              

ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนปรียาโชติ"

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.