กิจกรรมตลาดนัด project ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


 

              วันที่โพส : 2016-09-15

              เวลา : 14:03:09

              รายละเอียด :

              

กิจกรรมตลาดนัด project ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุขและสนุกสนาน กับการเปิดตลาดนัดขายขนม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรม project มีการทำขนมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำอาหาร และทักษะทางด้านอาชีพค้าขายอีกด้วย

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.