กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


 

              วันที่โพส : 2016-08-08

              เวลา : 10:56:07

              รายละเอียด :

              

กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โครงการน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนด้อยโอกาส จัดโดยโรงเรียนปรียาโชติ ณ ถนนคนเดินเมืองตาคลี บริเวณหน้าถนานีรถไฟตาคลี มีการแสดงเปิดงานยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจผู้ชม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานี่เอง

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.