กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2558


 

              วันที่โพส : 2015-12-15

              เวลา : 12:53:17

              รายละเอียด :

              

การเข้าค่ายลูกเสือ มีทั้งกิจกรรมเข้าฐานบุกเบิก เรียนรู้การผูกเงื่อนแบบต่างๆ ระเบียบแถว กฎและคำปฏิญาณ เด็กได้รับทั้งความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.