อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558


 

              วันที่โพส : 2015-06-09

              เวลา : 11:44:34

              รายละเอียด :

              

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 เข้าร่วม อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ.วัดถ้ำประทุน

 

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.