ตัวแทนนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ จังหวัดชัยภูมิ


 

              วันที่โพส : 2014-12-24

              เวลา : 08:20:02

              รายละเอียด :

              

ตัวแทนนักเรียนพร้อมเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ จังหวัดชัยภูมิแล้วคะ

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.