ยินดีต้อนรับนายอำเภอและกิ่งกาชาดอำเภอตาคลีโครงการแว่นตาเพื่อน้อง


 

              วันที่โพส : 2017-02-01

              เวลา : 15:20:01

              รายละเอียด :

              

เช้าวันนี้ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ทางกิ่งกาชาดอำเภอตาคลีได้เดินทางเข้ามาที่โรงเรียนปรียาโชติ เพื่อมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแว่นตาเพื่อน้อง และยังได้พบกับนายอำเภอตาคลีคนใหม่ได้ให้โอวาทกับนักเรียน ในเรื่องอรินสัจ 4 และในเรื่องการแบ่งเวลาเรียน เวลาเล่น

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.