ผู้บริหารและคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ที่โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์


 

              วันที่โพส : 2016-09-22

              เวลา : 09:25:17

              รายละเอียด :

              

เมื่อวันที่วันที่16-17เดือนกันยายน 2559 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปรียาโชติได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณ์ กับโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับการตอนรับและดูแลจากผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์เป็นยังดี และได้รับประสบการณ์ทั้งทางด้านการบริหาร การประกันคุณภาพ และการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.