ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ


 

              วันที่โพส : 2016-09-15

              เวลา : 13:57:48

              รายละเอียด :

              

สุดยอดคนเก่ง!! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอตาคลี จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ ศาลาปริยัติธรรม วัดสว่างวงษ์ ตาคลี ผลการประกวดในครั้งนี้ ระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ และระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกซ้อม

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.