รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557


 

              วันที่โพส : 2015-06-18

              เวลา : 15:42:43

              รายละเอียด :

              

( ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น )

http://preeyachot.ac.th/PDF/1.rar

( ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ปฐมวัย )

http://preeyachot.ac.th/PDF/2.rar

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.