ร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนปรียาโชติที่เข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับประเทศ . . .

             PC Summer Camp 2015 เปิดรับสมัครแล้วนะคะ เปิดประสบการณ์ เตรียมความพร้อม ฝึกทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มาร่ . . .

             โรงเรียนปรียาโชติเปิดรับสมัคร สำรองที่เรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ถึงระดับชั้นมัธยม . . .

             ทางโรงเรียนปรียาโชติ ได้เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ทับทิม ตาคลี ประจำปี 2558 ขบวนเเริ่มจากศาลเจ้า แห่ไปรอบตลาด . . .

             โรงเรียนปรียาโชติ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2558 "PC Children's Day PARTY IN SPACE" ในวันศุกร์ ที่ 9 มกราค . . .

             ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุนยนต์อัตโนมัติรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี . . .

             ตัวแทนนักเรียนพร้อมเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ จังหวัดชัยภูมิแล้วคะ . . .

             ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง อริสา เขียวทาสี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอบโครงการประเมินและพ . . .

             เหล่านักแสดงของโรงเรียนปรียาโชติพร้อมที่จะไปร่วมแสดงเหล่านักแสดงของโรงเรียนปรียาโชติพร้อมที่จะไปร่วมแส . . .

             ปีการศึกษาหน้า (2558) บางระดับชั้น มีจำนวนนักเรียนเต็มแล้วนะคะ ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ สำรองที่เรียนให้บ . . .


 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.