ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 . . .

             ( ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ) http://preeyachot.ac.th/PDF/1.rar ( ระดับ . . .

             โรงเรียนปรียาโชติเปิดจำหน่ายชุดนักเรียนและหนังสือเรียน ผู้ปกครองสามารถมาซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 1- . . .

             เริ่มแล้ว PC SUMMER CAMP 2015 เพลินไปกับกิจกรรม แทรกด้วยทักษะ และองค์ความรู้  . . .

             ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และรับผลการเรียน โรงเรียนปรียาโชติ . . .

             ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการ Preeyachot English Program (PEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรีย . . .

             ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(SMART PROGRAM)โรงเรียนตาคลีป . . .

             โรงเรียนปรียาโชติขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคณิณ บุญโอภาศ คนเก่งของเราผ่านการสอบคัดเลือกเรียนต่อโร . . .

             ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการPreeyachot English Program(PEP)ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปรียาโช . . .

             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ Preeyachot English Program (PEP) ชั้นป . . .


 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.