เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ป.3


 

              วันที่โพส : 2016-12-09

              เวลา : 15:20:44

              รายละเอียด :

              

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรียาโชติ หลังจากเปิดกองได้เริ่มต้นการเดินทางไกล โดยออกเดินทางจากโรงเรียนปรียาโชติไปยังสระทะเล และเข้าร่วมกิจกรรมฐานฝึกทักษะจำนวน 11 ฐาน อาทิเช่น กู้ระเบิด การผูกเงื่อน สะกดรอย ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทั้งความสนุกสนาน ความรู้และทักษะทางลูกเสือ

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.