ผ่านไปแล้ว 365 วันมหัศจรรย์การเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ ระดับชั้นอนุบาล


 

              วันที่โพส : 2016-03-11

              เวลา : 11:13:40

              รายละเอียด :

              

365 วันมหัศจรรย์การเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล วันที่ 9 มีนาคม 2559 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเด็กๆ

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.