นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน


 

              วันที่โพส : 2016-02-04

              เวลา : 10:18:16

              รายละเอียด :

              

นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน ได้รับความรู้และความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนรู้นอกสถานที่

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.