ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับกิจกรรมบูรณาการ


 

              วันที่โพส : 2015-11-17

              เวลา : 14:47:00

              รายละเอียด :

              

กิจกรรมบูรณาการ วันลอยกระทง ด้วยการทำกระทงจากขนมปัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 smile

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.